خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: ذکر - 1400
3700000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: ذکر - 1402
گروه مولفان کومن، راحیل ذبیحی (مترجم) گروه مولفان کومن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1402
راحیل ذبیحی (مترجم)، هیروشی واتانابه(تصویرگر) راحیل ذبیحی (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1401
فهیمه سیدناصری(به اهتمام)، ساناز کریمی طاری(تصویرگر) فهیمه سیدناصری(به اهتمام)
ناشر: ذکر - مهر 1402
کتایون مهرآبادی، فاطمه طاهری(تصویرگر) کتایون مهرآبادی
ناشر: مبتکران - آبان 1402
داریوش صادقی، سمیه توکلی(تصویرگر) داریوش صادقی
ناشر: کتاب پرنده - بهمن 1402
داریوش صادقی، سمیه توکلی(تصویرگر) داریوش صادقی
ناشر: کتاب پرنده - بهمن 1402
صنم خوش عاطفه، زهراسادات یاسینی، نیما سرلک (ویراستار)، زهره پرهیزکاری(تصویرگر) صنم خوش عاطفه
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1402
ثنا حسین پور ثنا حسین پور
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اسفند 1402