خریداران به همراه کتاب زیر ...
میرچا الیاده، میشل زرافا، ژولیا کریستوا، شارل کرنیی، لوک بنوا، ژرژ دورو، رنه نلی، ادگار کنشت، فرانسیس رامیرز میرچا الیاده
ناشر: نشر مرکز - 11 آبان 1393
595000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مانی صالحی علامه (مترجم)، میرچا الیاده (گردآورنده) مانی صالحی علامه (مترجم)
ناشر: فراروان - 23 مهر 1392
مانی صالحی علامه (مترجم)، میرچا الیاده (گردآورنده) مانی صالحی علامه (مترجم)
ناشر: فراروان - 30 آذر 1388
جان راسل هینلز، ژاله آموزگار (مترجم)، احمد تفضلی (مترجم) جان راسل هینلز
ناشر: نشر چشمه - 12 تیر 1401
کارل گوستاو یونگ کارل گوستاو یونگ
ناشر: نشر مرکز - 21 اردیبهشت 1399
ناشر: دوستان - 19 بهمن 1398
جلال ستاری (مترجم) جلال ستاری (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - اردیبهشت 1397
جوزف کمبل جوزف کمبل
ناشر: دوستان - 19 بهمن 1398
ریموندیان پیج، عباس مخبر (مترجم) ریموندیان پیج
ناشر: نشر مرکز - 17 مرداد 1401
داریوش شایگان داریوش شایگان
ناشر: فرزان روز - 14 آبان 1399