خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمد مددپور محمد مددپور
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر - آبان 1393
350000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
غلامرضا کامیار غلامرضا کامیار
ناشر: مجد - شهریور 1401
جان لنگ، علیرضا عینی فر (مترجم) جان لنگ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1402
شهرام پازوکی شهرام پازوکی
ناشر: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - 1400
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دی 1398
رابرت هیلن برند، اردشیر اشراقی (مترجم) رابرت هیلن برند
ناشر: روزنه - شهریور 1394
ناشر: سمت - دی 1400
عباس بازرگان هرندی، زهره سرمد، الهه حجازی عباس بازرگان هرندی
ناشر: آگه - 1402
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1402
لیندا گروت، دیوید وانگ، علیرضا عینی فر (مترجم) لیندا گروت
ناشر: دانشگاه تهران - اردیبهشت 1401