خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: رشد - 21 شهریور 1400
1900000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 فروردین 1400
جیمز پروچاسکا، جان نورکراس، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جیمز پروچاسکا
ناشر: روان - 23 شهریور 1400
ناشر: رشد - 15 آذر 1400
جرالد کوری، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جرالد کوری
ناشر: ارسباران - 17 اسفند 1401
ناشر: رشد - 23 شهریور 1399
آناهیتا خدابخشی کولایی آناهیتا خدابخشی کولایی
ناشر: دانژه - 10 اسفند 1400
ورنون جی زونکر، علی محمد نظری (مترجم) ورنون جی زونکر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 دی 1398
ترورجی. پاول، حسین زارع (مترجم) ترورجی. پاول
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 15 اردیبهشت 1400
احمد علی پور، عبدالوهاب وهابزاده آراسته (ویراستار) احمد علی پور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 اسفند 1398