خریداران به همراه کتاب زیر ...
سی برنی براون، اکرم کرمی (مترجم)، محمدعلی معصومی (ویراستار) سی برنی براون
ناشر: صابرین - آبان 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
گری جان بیشاپ، حسین گازر (مترجم)، مهدی خطیبی (ویراستار) گری جان بیشاپ
ناشر: کتاب کوله پشتی - اسفند 1402
برت کار، صالح نجفی (مترجم)، فاطمه زمانی (ویراستار) برت کار
ناشر: هنوز - آبان 1402
پونه مقیمی پونه مقیمی
ناشر: بینش نو - 1403
دبی فورد، فرناز فرود (مترجم)، ریحانه فرهنگی (ویراستار) دبی فورد
ناشر: کلک آزادگان - اردیبهشت 1403
کارل گوستاو یونگ، فرزین رضایی (مترجم)، ناهید حجازی (ویراستار) کارل گوستاو یونگ
ناشر: ارجمند - مهر 1392
کارل گوستاو یونگ، ماری لویزفون فرانتس، جوزف ال. هندرسن، آنیه لایافه، یولانده یاکوبی، محمود سلطانیه (مترجم) کارل گوستاو یونگ
ناشر: جامی - دی 1402
کارل گوستاو یونگ، محمود بهفروزی (مترجم) کارل گوستاو یونگ
ناشر: جامی - آذر 1401
ناشر: ابن سینا - مرداد 1401
زیگموند فروید، محمد مبشری (مترجم) زیگموند فروید
ناشر: نیلوفر - اردیبهشت 1402