خریداران به همراه کتاب زیر ...
علیرضا کشاورز باحقیقت (مترجم) علیرضا کشاورز باحقیقت (مترجم)
ناشر: سها دانش - 25 مرداد 1398
1500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
علیرضا کشاورز باحقیقت (مترجم) علیرضا کشاورز باحقیقت (مترجم)
ناشر: دانش پرور - 18 آذر 1392
رضا عباسیان فرهادلو رضا عباسیان فرهادلو
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - تیر 1394
فرانک دی. پتزولا، قدرت الله سپیدنام (مترجم) فرانک دی. پتزولا
ناشر: علوم رایانه - 23 خرداد 1401
محمدعلی ابویی مهریزی محمدعلی ابویی مهریزی
ناشر: مهرجرد - 19 بهمن 1393
داود رجبی، بهنوش عباسی اسفندسالاری، حسین باوند سوادکوهی داود رجبی
ناشر: قدیس - 1 آذر 1390
سعید غریبی، هادی غریبی سعید غریبی
ناشر: آفرنگ - 20 اسفند 1400
حمیدرضا سلمانی، حسین صفاداران حمیدرضا سلمانی
ناشر: جهان نو، ادبستان - 16 خرداد 1390
سیدحجت سبزپوشان، زهرا بشیری (ویراستار) سیدحجت سبزپوشان
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 14 مرداد 1386