خریداران به همراه کتاب زیر ...
ایرج نوروش، ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی، محمد مرادی ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش - اردیبهشت 1401
3000000 ریال 2700000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ایرج نوروش، ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی، محمد مرادی ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش - 1402
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید - 1402
ساسان مهرانی، ایرج نوروش ساسان مهرانی
ناشر: نگاه دانش - بهمن 1400
رضا راعی، احمد پویان فر رضا راعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
ناشر: ترمه - 1402
رضا تهرانی رضا تهرانی
ناشر: نگاه دانش - 1402
محمد مرادی، جلال وافی ثانی، غلامرضا کرمی، ایرج نوروش محمد مرادی
ناشر: نگاه دانش - آذر 1402
ناشر: نگاه دانش - فروردین 1401
ناشر: ترمه - 1402