خریداران به همراه کتاب زیر ...
بنیامین گراهام، سعید سعادتیان (مترجم) بنیامین گراهام
ناشر: چالش - 13 دی 1401
2150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - 2 بهمن 1401
کریستوفر براون، غلامرضا اسلامی بیدگلی (مترجم) کریستوفر براون
ناشر: ترمه - 8 مرداد 1394
الکساندر الدر، مانی مرادی (مترجم)، میثم پیری (مترجم) الکساندر الدر
ناشر: چالش - 28 مهر 1399
جیمز پاردو، علی آذرنوش (مترجم) جیمز پاردو
ناشر: چالش - 11 خرداد 1399
فیلیپ ا. فیشر، محمد یوسف امین داور (مترجم) فیلیپ ا. فیشر
ناشر: چالش - 28 خرداد 1401
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 11 مرداد 1401
کارولین بورودن، ابراهیم صالح رامسری (مترجم) کارولین بورودن
ناشر: آراد کتاب - 28 تیر 1401
نیما آزادی نیما آزادی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 26 دی 1401
کورتیس ام فیت، زینب آذریان (مترجم)، زضا دلیریان (مترجم) کورتیس ام فیت
ناشر: آراد کتاب - 20 شهریور 1401