خریداران به همراه کتاب زیر ...
بنیامین گراهام، سعید سعادتیان (مترجم) بنیامین گراهام
ناشر: چالش - 13 دی 1401
2150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نیکلاس دارواش نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - 11 مرداد 1400
جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - 21 مهر 1401
ناشر: نوآور - 11 آبان 1401
رابرت جی. هگستروم، حسن اکبری (مترجم) رابرت جی. هگستروم
ناشر: چالش - 2 اسفند 1393
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - 8 مهر 1399
ناشر: چالش - 3 بهمن 1401
نسیم نیکولاس طالب، محمدابراهیم محجوب (مترجم) نسیم نیکولاس طالب
ناشر: آریانا قلم - 7 بهمن 1401
مارک داگلاس، احسان سپهریان (مترجم) مارک داگلاس
ناشر: چالش - 19 خرداد 1401
جک دی. شواگر، محمدکریم طهماسبی (مترجم)، جواد ثابت نژاد (مترجم)، نفیسه حبیبی (ویراستار) جک دی. شواگر
ناشر: چالش - 28 مهر 1401