خریداران به همراه کتاب زیر ...
جیمز پاردو، علی آذرنوش (مترجم) جیمز پاردو
ناشر: چالش - دی 1400
950000 ریال 855000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - بهمن 1400
ناشر: چالش - 1401
مارک ج. داگلاس، احسان سپهریان (مترجم) مارک ج. داگلاس
ناشر: چالش - 1402
ناشر: نوآور - 1402
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مهر 1399
توماس وینتر، آندرئاس فریچ، احسان سپهریان (مترجم) توماس وینتر
ناشر: چالش - مهر 1402
جان مورفی، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - مهر 1402
رابرت جی. هگستروم، مهدی زیوداری (مترجم)، حسن اکبری (مترجم) رابرت جی. هگستروم
ناشر: چالش - شهریور 1401
جک دی. شواگر، جواد ثابت نژاد (مترجم)، محمدکریم طهماسبی (مترجم)، نفیسه حبیبی (ویراستار) جک دی. شواگر
ناشر: چالش - 1402