خریداران به همراه کتاب زیر ...
آلبرت الیس، رخشنده عظیم (مترجم)، پیرایه کلهر (ویراستار) آلبرت الیس
ناشر: نسل نو اندیش - 19 فروردین 1393
137000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: چابک اندیش - آبان 1397
آلبرت الیس، ایروینگ بکر، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، وحیده عرفانی (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 24 فروردین 1401
آرنولد لازاروس، کلیفورد لازاروس، آلن فی، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آرنولد لازاروس
ناشر: رسا - 24 اردیبهشت 1398
آرنولد لازاروس، کلیفورد لازاروس، آلن فی، شمس الدین حسینی (مترجم)، الهام آرام نیا (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) آرنولد لازاروس
ناشر: نسل نو اندیش - 8 فروردین 1401
آلبرت الیس، ارتور لانگ آلبرت الیس
ناشر: چابک اندیش - دی 1395
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: روان شناسی و هنر - 15 آبان 1392
آلبرت الیس، شمس الدین حسینی (مترجم)، الهام آرام نیا (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) آلبرت الیس
ناشر: نسل نو اندیش - 28 فروردین 1398
مایکل نینان، ویندی درایدن، زهرا اندوز (مترجم) مایکل نینان
ناشر: کتاب ارجمند - 17 آذر 1399
ناشر: کمال تربیت - 1 آبان 1395