خریداران به همراه کتاب زیر ...
علی شیخ الاسلامی، افسرالملوک ملکی (ویراستار)، منصور احمدی (ویراستار) علی شیخ الاسلامی
ناشر: فرهنگستان هنر - 1399
120000 ریال 108000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
شهرام پازوکی شهرام پازوکی
ناشر: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - 1400
سعید بینایی مطلق، افسرالملوک ملکی (ویراستار)، منصور احمدی (ویراستار) سعید بینایی مطلق
ناشر: فرهنگستان هنر - اردیبهشت 1391
محمد ضیمران، مراد مهدی نیا (ویراستار) محمد ضیمران
ناشر: فرهنگستان هنر - فروردین 1393
رسول کمالی دولت آبادی رسول کمالی دولت آبادی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر - شهریور 1396
نادر خلیلی، هایده لک (ویراستار) نادر خلیلی
ناشر: نشر چشمه - آبان 1402
یورگن هابرماس، جمال محمدی (مترجم) یورگن هابرماس
ناشر: افکار - بهمن 1400
مهدی اسماعیلی مود، سیدعبدالرضا قریشی زاده (ویراستار) مهدی اسماعیلی مود
ناشر: فرهنگسرای میردشتی - بهمن 1399
محمد ضیمران محمد ضیمران
ناشر: هرمس - آذر 1399
ایرا فریدلندر، ابوالقاسم تفضلی (مترجم)، شکوفه کاوانی (مترجم) ایرا فریدلندر
ناشر: زریاب - 1382