خریداران به همراه کتاب زیر ...
نوآم چامسکی، جعفر فلاحی (مترجم) نوآم چامسکی
ناشر: نشر مرکز - 1393
58000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
خئسوس هرتادسوتو، محمود متوسلی (مترجم) خئسوس هرتادسوتو
ناشر: نشر چشمه - بهمن 1394
نائومی کلاین، مهرداد(خلیل) شهابی (مترجم)، میرمحمد نبوی (مترجم) نائومی کلاین
ناشر: اختران - 14 آبان 1399
بهمن فرقانی بهمن فرقانی
ناشر: دنیای اقتصاد - مهر 1396
ریچارد دی ولف، خلیل شهابی (مترجم)، میرمحمد نبوی (مترجم) ریچارد دی ولف
ناشر: اختران - 15 آبان 1399
گرو ینر، علی اکبر نیکواقبال (مترجم)، فاطمه لشکری نژاد (ویراستار) گرو ینر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 آبان 1386
کریس بیسلی، محمدرضا زمردی (مترجم) کریس بیسلی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - اردیبهشت 1397
ناشر: نور علم - 1397
ایولین رید، جوزف هنسن، مری - آلیس واترز ایولین رید
ناشر: گل آذین - 29 بهمن 1398