خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1394
135000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
عبدالوهاب ادب آوازه، رضا ایمانیان نجف آبادی، نرگس خاتون احمدی عبدالوهاب ادب آوازه
ناشر: ارکان دانش - 2 شهریور 1389
محمدشریف ملک زاده محمدشریف ملک زاده
ناشر: جنگل، جاودانه - اسفند 1394
سیدرضا سیدجوادین سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش - آذر 1394
ردفورد ویلیامز، ویرجینیا ویلیامز، میترا کدخدایان (مترجم)، شمس الدین زرین کلک (مترجم) ردفورد ویلیامز
ناشر: فیروزه - 23 آذر 1387
محمد عطائی محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود - اردیبهشت 1395
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 21 مهر 1389
محمد گرجی آرا محمد گرجی آرا
ناشر: نگاه دانش - 26 شهریور 1398
جواد فاضل (مترجم)، علی اصغر عبداللهی (ویراستار) جواد فاضل (مترجم)
ناشر: دنیای کتاب - 22 خرداد 1389