خریداران به همراه کتاب زیر ...
جمال شهرابی، علی ذوالقدر شجاعی جمال شهرابی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1390
250000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جمال شهرابی، ونوس شکورنیاز جمال شهرابی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 29 بهمن 1392
مهمد کانتاردزیک، امیر علیخانزاده (مترجم) مهمد کانتاردزیک
ناشر: علوم رایانه - 18 شهریور 1392
جمال شهرابی جمال شهرابی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 13 خرداد 1392
علیرضا سروش، اردشیر بحرینی نژاد علیرضا سروش
ناشر: ناقوس، الیاس - 1 اسفند 1388
جمال شهرابی جمال شهرابی
ناشر: انتشارات سروش گیتا - 13 خرداد 1392
جمال شهرابی، ونوس شکورنیاز جمال شهرابی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 16 بهمن 1390
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 8 آبان 1386
جمال شهرابی، اسماعیل هداوندی جمال شهرابی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 17 بهمن 1390
سمیه علیزاده، بابک تیمورپور، مهدی غضنفری (مترجم) سمیه علیزاده
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 3 اردیبهشت 1395