خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدحسین قاسمی (به اهتمام) محمدحسین قاسمی (به اهتمام)
ناشر: براق - 1389
12000 ریال 8400 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیداحمد میرزاده (ویراستار)، هادی بزدی ثانی (تهیه و تنظیم) سیداحمد میرزاده (ویراستار)
ناشر: آهنگ قلم - 1388
فاطمه سادات رستگار، سجاد سقایی، سیدناصر گشتایی (ویراستار) فاطمه سادات رستگار
ناشر: الماس دانش، ترقی، به آوران - خرداد 1390
سحر معدنچیان، رضا کاکایی دهکردی (ویراستار) سحر معدنچیان
ناشر: آزاد مهر، سلیس - آبان 1392
باب نورترون، گروه اکسپرتز (مترجم) باب نورترون
ناشر: کیفیت و مدیریت - 1384
افسانه مرادی شهریاری افسانه مرادی شهریاری
ناشر: دیده وران - شهریور 1392
سیدحسن سیدمحمدی شال سیدحسن سیدمحمدی شال
ناشر: مرسل - دی 1395
هاسبی گل، آرمن بالجی، لیلی انگجی (مترجم)، زهرا موسوی (بازنویسی) هاسبی گل
ناشر: طراحان ایماژ (وابسته به موسسه فرهنگی هنری طراحان ایماژ) - خرداد 1391