خریداران به همراه کتاب زیر ...
قیصر امین پور(شاعر) قیصر امین پور(شاعر)
ناشر: مروارید - 26 آبان 1399
2000000 ریال 1800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حسین منزوی، محمد فتحی (به اهتمام) حسین منزوی
ناشر: نگاه، آفرینش - 1391
احمد شاملو(شاعر) احمد شاملو(شاعر)
ناشر: نگاه - 14 آبان 1399
رضا کیانیان رضا کیانیان
ناشر: مشکی - 26 مرداد 1398
سهراب سپهری(شاعر) سهراب سپهری(شاعر)
ناشر: ذهن آویز - 16 دی 1399
افشین یداللهی(شاعر) افشین یداللهی(شاعر)
ناشر: نگاه - 28 شهریور 1400
افشین یداللهی(شاعر) افشین یداللهی(شاعر)
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 3 آبان 1399
فاضل نظری(شاعر) فاضل نظری(شاعر)
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر - 28 آبان 1400
روزبه بمانی (شاعر) روزبه بمانی (شاعر)
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - اردیبهشت 1395
آنا گاوالدا، الهام دارچینیان (مترجم) آنا گاوالدا
ناشر: قطره - 29 اردیبهشت 1400