خریداران به همراه کتاب زیر ...
حسین میرسعیدقاضی حسین میرسعیدقاضی
ناشر: داور - بهمن 1389
72000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رابین سی مکلار، علی مرتضوی (مترجم)، بهاره عمادزاده (مترجم)، اسعد محمدامینی (مترجم)، شون لو (ویراستار) رابین سی مکلار
ناشر: آییژ - بهمن 1388
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1395
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - شهریور 1386
گیتی کریم، خسرو محمدی، جلیل خندقی، هیوا کریمی دره آبی گیتی کریم
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1400
گیتی کریم گیتی کریم
ناشر: دانشگاه تهران - 1401
فرانک دی. گانستون، سیمین اسداللهی (مترجم)، محمدمهدی صفاری (مترجم) فرانک دی. گانستون
ناشر: مرز دانش، پارس پیدورا - مرداد 1388
آراسب دباغ مقدم، مهزاد آقازاده مشگی، حمیدرضا توکلی، کیاندخت قناتی آراسب دباغ مقدم
ناشر: مرز دانش - دی 1388
ناشر: دانشیار - آبان 1390
سیدعلی مرتضوی، علیرضا صادقی، لوکا کوکولین، دانیلو ارکولینی، احمدرضا بهرامی، بلال صادقی سیدعلی مرتضوی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - تیر 1390