خریداران به همراه کتاب زیر ...
گرگوری منکیو، حمیدرضا ارباب (مترجم) گرگوری منکیو
ناشر: نشر نی - تیر 1401
3600000 ریال 3240000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مسعود نیلی مسعود نیلی
ناشر: نشر نی - 1402
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید - 1402
محمدحسین پورکاظمی محمدحسین پورکاظمی
ناشر: نشر نی - آذر 1401
محمدعلی کاتوزیان محمدعلی کاتوزیان
ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی، موسسه انتشارات امیرکبیر - بهمن 1401
بنجامین گراهام، سعید سعادتیان (مترجم)، پدرام اکبری (ویراستار) بنجامین گراهام
ناشر: چالش - مهر 1402
گرگوری منکیو، حمیدرضا ارباب (مترجم) گرگوری منکیو
ناشر: نشر نی - خرداد 1402
جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - 1402
اریک ریس، محمدجواد احمدپور (مترجم)، سیدعلی فاطمی خوراسگانی (مترجم)، پارسا فاتحی (ویراستار)، لیندا بیانی (ویراستار) اریک ریس
ناشر: پندار پارس - خرداد 1401
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - اسفند 1401