خریداران به همراه کتاب زیر ...
حمیدرضا جلالی پور حمیدرضا جلالی پور
ناشر: نشر نی - 30 مهر 1398
660000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
استیون سیدمن، هادی جلیلی (مترجم) استیون سیدمن
ناشر: نشر نی - 15 شهریور 1401
کیت نش، محمدتقی دلفروز (مترجم) کیت نش
ناشر: کویر - 8 آبان 1400
تیم دیلینی، بهرنگ صدیقی (مترجم) تیم دیلینی
ناشر: نشر نی - 21 اسفند 1400
اووه فلیک، هادی جلیلی (مترجم) اووه فلیک
ناشر: نشر نی - 4 تیر 1401
آندرو میلنر، جف براویت، جمال محمدی (مترجم) آندرو میلنر
ناشر: ققنوس - 29 بهمن 1400
مصطفی ازکیا مصطفی ازکیا
ناشر: کیهان - مرداد 1397
نورمن بلیکی، حسن چاوشیان (مترجم) نورمن بلیکی
ناشر: نشر نی - 23 اردیبهشت 1400
یان کرایب، عباس مخبر (مترجم)، محمود متحد (ویراستار) یان کرایب
ناشر: آگه - 9 خرداد 1400
غلامعباس توسلی غلامعباس توسلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 مرداد 1400