خریداران به همراه کتاب زیر ...
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - 1397
350000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نسیم نیکولاس طالب نسیم نیکولاس طالب
ناشر: آریانا قلم - 1396
رولف دوبلی، عادل فردوسی پور (مترجم) رولف دوبلی
ناشر: نشر چشمه - 1396
ناشر: کندوکاو - 1397
ناشر: دایره - مرداد، 1396
کرت دبلیو مورتنسن، منصوره سادات بیطرف (مترجم) کرت دبلیو مورتنسن
ناشر: آریا گهر - شهریور، 1395
ناشر: لیوسا - 1396
چارلز دوهینگ، پروین بیات (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: هورمزد - 1395
ناشر: چالش - مهر، 1396