خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: ابوعطا - اردیبهشت 1397
500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
علیرضا جلالی فراهانی علیرضا جلالی فراهانی
ناشر: ابوعطا - دی 1394
جان ماکسول، مهسار مشتاق، احمدرضا اسعدی (ویراستار) جان ماکسول
ناشر: سپید - 20 فروردین 1391
کنت اچ. بلانچارد، مارک مکنیک کنت اچ. بلانچارد
ناشر: ابوعطا - 19 آذر 1399
جسی استونر، کنت اچ. بلانچارد جسی استونر
ناشر: سپید - 1394
جان سی. ماکسول جان سی. ماکسول
ناشر: ابوعطا - شهریور 1394
پاملا دود، دوگ ساندیم، ربابه امیری (مترجم)، احمدرضا اسعدی (ویراستار) پاملا دود
ناشر: سپید - 22 خرداد 1391
ناشر: نشر نی - بهمن 1397
جان سی. ماکسول، نعیمه ترابی فرد (مترجم) جان سی. ماکسول
ناشر: سپید - 1394
اسپنسر جانسون، فریبا جعفری نمینی (مترجم) اسپنسر جانسون
ناشر: نسل نو اندیش - 11 مرداد 1399