خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: ابوعطا - اردیبهشت 1397
500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آلن راندولف، کنت اچ. بلانچارد آلن راندولف
ناشر: ابوعطا - اردیبهشت 1397
جان ماکس ول، معین خانلری (مترجم) جان ماکس ول
ناشر: ابوعطا - 27 اردیبهشت 1399
مارتی نیومایر، احمد روستا (مترجم)، کبری سبزعلی یمقانی (مترجم)، احمد آخوندی (ویراستار)، محسن جاویدموید (ویراستار) مارتی نیومایر
ناشر: سیته - 16 شهریور 1395
آلن آفوآ، محمدمهدی سپهری (مترجم) آلن آفوآ
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 18 بهمن 1395
آلن پی آدامسون، آتنا مقدم (مترجم) آلن پی آدامسون
ناشر: سیته - 4 مرداد 1399
محمود احمدپورداریانی محمود احمدپورداریانی
ناشر: موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم - آبان 1395
اسپنسر جانسون، کنت اچ. بلانچارد اسپنسر جانسون
ناشر: معیار اندیشه - 26 آذر 1399
بروس آر. بارینگر، دوین آیرلند آر، سعید جعفری مقدم (مترجم)، نگار مومنی (مترجم)، نونا مومنی (مترجم) بروس آر. بارینگر
ناشر: اشراقی، صفار - 27 شهریور 1392
جیمز ران جیمز ران
ناشر: پارسینه - مهر 1395