خریداران به همراه کتاب زیر ...
والتربرونرهرمان هنینگ، کامران فانی (مترجم)، فتح الله مجتبایی (مقدمه) والتربرونرهرمان هنینگ
ناشر: معین - 23 آذر 1390
40000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ژاک دوشن گیمن، تیمور قادری (مترجم) ژاک دوشن گیمن
ناشر: امیرکبیر - 9 آبان 1385
مری بویس، کای بار، آسموسن، فریدون وهمن (مترجم) مری بویس
ناشر: نشر ثالث - 16 مرداد 1389
شیوا کاویانی شیوا کاویانی
ناشر: فراروان - تیر 1395
ژاله آموزگار، احمد تفضلی ژاله آموزگار
ناشر: معین - 20 دی 1401
آرتورامانوئل کریستن سن، ذبیح الله صفا (مترجم) آرتورامانوئل کریستن سن
ناشر: هیرمند - 24 فروردین 1389
ژان پیر بایار ژان پیر بایار
ناشر: نشر مرکز - شهریور 1394
رابرت چارلز زینر، تیمور قادری (مترجم) رابرت چارلز زینر
ناشر: امیرکبیر - 1393
احمد تفضلی، ژاله آموزگار (به اهتمام) احمد تفضلی
ناشر: سخن - 1393
غلامحسین ابراهیمی دینانی غلامحسین ابراهیمی دینانی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 1 اردیبهشت 1394