خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نگاه دانش - 16 آذر 1401
1150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: کتاب مهربان نشر - 1395
الهام مهرپویا (ویراستار)، داور ونوس (تهیه و تنظیم)، مهرداد پرچ (تهیه و تنظیم) الهام مهرپویا (ویراستار)
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 14 بهمن 1392
علیرضا فتح اللهی، ریچارداس. اسنل، غلامرضا حسن زاده (مترجم)، محمد اکبری (مترجم) علیرضا فتح اللهی
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 1394
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 9 اسفند 1401
رابرت.ج استرنبرگ، کارین استرنبرگ، سیدکمال خرازی (مترجم)، الهه حجازی (مترجم) رابرت.ج استرنبرگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 18 خرداد 1401
ناشر: نگاه دانش، کتاب نو - 26 شهریور 1398
جان ادوارد هال، سیدعلی حائری روحانی(مقدمه) جان ادوارد هال
ناشر: اندیشه رفیع - 30 دی 1398
عبدالله شفیع آبادی، غلامرضا ناصری عبدالله شفیع آبادی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 18 شهریور 1401