خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نگاه دانش - 16 آذر 1401
1150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدعلی حائری روحانی سیدعلی حائری روحانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 شهریور 1400
هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده بری هادی جهانشاهی
ناشر: نگاه دانش - 24 آذر 1401
لیندا لیل، مهدی گنجی (مترجم) لیندا لیل
ناشر: ساوالان - 4 دی 1400
ناشر: ساوالان - 15 اسفند 1400
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: امیرکبیر - 24 تیر 1400
جیمز کالات، هادی بحیرایی (مترجم) جیمز کالات
ناشر: ارسباران - 16 اردیبهشت 1400
آلان لانگستاف آلان لانگستاف
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 22 مرداد 1398