خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نگاه دانش - 16 آذر 1401
1150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: نگاه دانش - 25 اسفند 1400
پل تاگارد، رامین گلشائی (مترجم) پل تاگارد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1399
جان ادوارد هال، معصومه گلستان جهرمی (مترجم) جان ادوارد هال
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 29 اردیبهشت 1399
رابرت.ج استرنبرگ، کارین استرنبرگ، سیدکمال خرازی (مترجم)، الهه حجازی (مترجم) رابرت.ج استرنبرگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 18 خرداد 1401
جی فردنبرگ، گوردون سیلورمن جی فردنبرگ
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 17 اسفند 1400
برنارد بارس، نیکول گیج، سیدکمال خرازی (مترجم) برنارد بارس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 فروردین 1399
داود معظمی داود معظمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 خرداد 1400