خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نگاه دانش - 1402
1800000 ریال 1620000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
علی رضائیان، علی اصغر پورعزت (ویراستار) علی رضائیان
ناشر: سمت - اسفند 1401
ناشر: نگاه دانش - 1402
ناشر: نگاه دانش - 1402
ناشر: نگاه دانش - 1402
رضا راعی، احمد پویان فر رضا راعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
جمشید اسکندری جمشید اسکندری
ناشر: کتاب فرشید - تیر 1402
منصور مومنی، عادل آذر منصور مومنی
ناشر: سمت - 1402
ناشر: نگاه دانش، زمزمه نور - بهمن 1400