خریداران به همراه کتاب زیر ...
کلایدرابرت بولا، نادر آگاهی (مترجم)، دان فریمن (نقاش) کلایدرابرت بولا
ناشر: نادر آگاهی - 6 دی 1384
9000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آیلا چناراوغلو، رویا پورمناف (مترجم)، پیمان گردلو (ویراستار)، مصطفی دلی اوغلو (نقاش) آیلا چناراوغلو
ناشر: رویا پورمناف - 3 بهمن 1384
رها ابراهیم نژاد (مترجم)، آنا احمدی (مترجم) رها ابراهیم نژاد (مترجم)
ناشر: آوای رها - 2 تیر 1387
والری دیر، شیرین صفایی مولوی (مترجم) والری دیر
ناشر: نشر مرکز، کتاب مریم - 14 بهمن 1385
ناتالیا گینزبرگ، زهره بهرامی (مترجم)، مهدی نوید (ویراستار) ناتالیا گینزبرگ
ناشر: نشر نی - 2 مرداد 1387
ویلیام ترور، آذر عالی پور (مترجم) ویلیام ترور
ناشر: افراز - 11 تیر 1390
پیتر اسکرین، لیلیان فورست، حسن افشار (مترجم)، جان جامپ (ویراستار) پیتر اسکرین
ناشر: نشر مرکز - بهمن 1397
هرمن ملویل، نوشین ابراهیمی (مترجم)، هنری بروک(بازنویسی) هرمن ملویل
ناشر: افق - 9 اردیبهشت 1398
مری هیگینز کلارک، عطیه رفیعی (مترجم) مری هیگینز کلارک
ناشر: لیوسا - 18 آذر 1388
دیوید ریکلان، شهرزاد بیات موحد (مترجم)، آزاده مبشر (ویراستار) دیوید ریکلان
ناشر: راشین - 19 خرداد 1389