خریداران به همراه کتاب زیر ...
حسین محمدی، ابراهیم امیری حسین محمدی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دی 1401
1400000 ریال 1260000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمد بنایان، احسان نعمت الهی، حمید مقدم محمد بنایان
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1392
اردشیر هزارخانی اردشیر هزارخانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آذر 1395
آماندا بیشاپ آماندا بیشاپ
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1394
مجتبی یمانی مجتبی یمانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - دی 1401
آزاده ملک زاده، محمدحسن کریم پور، محمدرضا حیدریان آزاده ملک زاده
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مرداد 1391
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آذر 1391
فیلیپ پیکتن، حسین تقی زاده کاخکی (مترجم)، مجتبی میرصالحی (مترجم) فیلیپ پیکتن
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1391
مایکل وودز، صامت فرهادی (مترجم)، محمدرضا رضوانی (مترجم)، منصور نظام آبادی (ویراستار) مایکل وودز
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - دی 1401
واتر پل، مهرداد مرادی (مترجم)، مهرداد براتی (مترجم)، پوران کریمی (مترجم) واتر پل
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نشر - اسفند 1397