خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمود گلابچی، امیر فرجی، مجید جهانی نوق (ویراستار) محمود گلابچی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - فروردین 1394
980000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمود گلابچی، امیر فرجی محمود گلابچی
ناشر: دانشگاه تهران - بهمن 1401
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دی 1398
محمود گلابچی، سیدضیاء حسینی محمود گلابچی
ناشر: دانشگاه تهران - 1401
آنتونیو نیتو رودریگز، علی وکیلی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، امیررضا درهمی (مترجم)، رها پورپژوهش (مترجم)، وحید مطیعیان (مترجم)، مسعود مکاری (مترجم) آنتونیو نیتو رودریگز
ناشر: آدینه - 1402
آنتونی کلی، امیدعلی عادلی (مترجم) آنتونی کلی
ناشر: نور علم - خرداد 1397
دیوید لاج، رضا رضایی (مترجم) دیوید لاج
ناشر: نشر نی - بهمن 1400
محمد حسن خسروانی، ابراهیم اسماعیلی هریسی(مقدمه) محمد حسن خسروانی
ناشر: آدینه - 1402
نایجل لسمویر گوردون، ویل رود، رالف ادنی، سیدعلی خرازی (مترجم) نایجل لسمویر گوردون
ناشر: پژواک - اسفند 1389