خریداران به همراه کتاب زیر ...
ساتیش چاندرا، لیف برنتسون، محمد شکرچی زاده (مترجم)، آرزو امدادی (مترجم) ساتیش چاندرا
ناشر: دانشگاه تهران - شهریور 1393
980000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: علم و ادب - اردیبهشت 1402
کلاوس بورگناک، محسن حسنوند (مترجم)، محمدعلی رمضانی (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نوپردازان - مرداد 1402
موسی مظلوم (مترجم)، علی اکبر رمضانیان پور (مترجم)، سورندرا شاه (ویراستار)، شعیب هارون احمد (ویراستار) موسی مظلوم (مترجم)
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - آذر 1392
نیکلاس علی لیبر(تدوین)، محمد شکرچی زاده(تدوین) نیکلاس علی لیبر(تدوین)
ناشر: علم و ادب - دی 1401
سیریل لندر، مسعود هوشمند (مترجم)، نرجس رهنما (مترجم)، سیدمحمدرضا موسوی تقی آبادی (مترجم)، حمیدرضا رضایی نیا (مترجم) سیریل لندر
ناشر: انتشارات خراسان - فروردین 1401
سیدمحمدرضا موسویان سیدمحمدرضا موسویان
ناشر: آذرخش - دی 1389
چی تد یانگ، سیدامیر امامی (مترجم) چی تد یانگ
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - فروردین 1390
ناشر: فروزش - فروردین 1389
مهدی بیدآبادی مهدی بیدآبادی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز نشر - آذر 1393