خریداران به همراه کتاب زیر ...
کتی شوالب، محمود گلابچی (مترجم) کتی شوالب
ناشر: دانشگاه تهران - فروردین 1398
1700000 ریال 1530000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فولر مور، محمود گلابچی (مترجم) فولر مور
ناشر: دانشگاه تهران - فروردین 1401
محمود گلابچی، عصمت اله نورزایی محمود گلابچی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - آبان 1393
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - اسفند 1401
مینگ سان، راب هاوارد، محمود گلابچی (مترجم)، مرتضی آل نبی (مترجم) مینگ سان
ناشر: دانشگاه تهران - 1391
موسسه مدیریت پروژه PMI، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه PMI
ناشر: آدینه - 1402
محمود گلابچی، کتایون تقی زاده، احسان سروش نیا محمود گلابچی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - شهریور 1398
رابرت دورسی، امیر فرجی (مترجم)، محمود گلابچی (مترجم) رابرت دورسی
ناشر: دانشگاه تهران - فروردین 1392
ماریوجورج سالوادوری، محمود گلابچی (مترجم) ماریوجورج سالوادوری
ناشر: دانشگاه تهران - 1400
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393