خریداران به همراه کتاب زیر ...
کتی شوالب، محمود گلابچی (مترجم) کتی شوالب
ناشر: دانشگاه تهران - فروردین 1398
1700000 ریال 1530000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمود گلابچی، امیر فرجی محمود گلابچی
ناشر: دانشگاه تهران - بهمن 1401
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - اسفند 1401
پرویز قدوسی پرویز قدوسی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - مرداد 1400
محمود گلابچی محمود گلابچی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - بهمن 1397
محمود گلابچی، حامد مظاهریان محمود گلابچی
ناشر: دانشگاه تهران - 1401
محمود گلابچی، سیدضیاء حسینی محمود گلابچی
ناشر: دانشگاه تهران - شهریور 1400
رابرت دورسی، امیر فرجی (مترجم)، محمود گلابچی (مترجم) رابرت دورسی
ناشر: دانشگاه تهران - فروردین 1392
سیدنی لوی، محمود گلابچی (مترجم)، امیر فرجی (مترجم) سیدنی لوی
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
پرویز قدوسی پرویز قدوسی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - اسفند 1398