خریداران به همراه کتاب زیر ...
سوزان کیو، محمد خدایاری فرد (مترجم)، غلامرضا جعفری کندوان (مترجم) سوزان کیو
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - آذر 1386
28000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: ساوالان - 1402
ناشر: ساوالان - مهر 1402
هرمن چارلز فیشمن، سالوادور مینوچین، فرشاد بهاری (مترجم)، فرح سیا (مترجم) هرمن چارلز فیشمن
ناشر: رشد - 1401
مایکل نینان، ویندی درایدن، حمید یعقوبی (مترجم)، معصومه کریمی (مترجم) مایکل نینان
ناشر: ارجمند - 1401
جوزف میکوچی، مهشید یاسایی (مترجم) جوزف میکوچی
ناشر: ققنوس - فروردین 1400
علیرضا تبریزی، فرزانه خونگرم (ویراستار)، مصطفی تبریزی(مقدمه) علیرضا تبریزی
ناشر: فراروان - آذر 1402
مصطفی تبریزی، علیرضا تبریزی، نرگس تبریزی مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 1402
کیت اسپرر، شهلا رفیعی (مترجم) کیت اسپرر
ناشر: فراروان - 1402
مایکل پی. نیکلز، سالوادور مینوچین مایکل پی. نیکلز
ناشر: جنگل، جاودانه - خرداد 1401