خریداران به همراه کتاب زیر ...
سوسومو کاوامورا، علی ترابیان (مترجم)، علی اصغر قدیم خانی (مترجم) سوسومو کاوامورا
ناشر: دانشگاه تهران - 10 مرداد 1388
135000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سید قسیم، ادوارد ماتلی، گوانگ جو، غلامرضا موسوی (مترجم) سید قسیم
ناشر: حفیظ - 19 دی 1388
سیدغلامرضا موسوی (مترجم) سیدغلامرضا موسوی (مترجم)
ناشر: حفیظ - 1392
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 10 آبان 1391
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - 17 آبان 1398
مارک جی همر، بهزاد شاهمرادی (مترجم)، عبداله قوامی (مترجم)، امیرحسین محوی (مترجم) مارک جی همر
ناشر: خانیران، آوای قلم - 5 آذر 1392
سمیه کیانی سمیه کیانی
ناشر: طاق بستان - 21 مرداد 1387
شهین سبحانی، فهیمه خیردوش شهین سبحانی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - 28 اسفند 1384
محمد چالکش امیری محمد چالکش امیری
ناشر: ارکان - 9 دی 1386
منصوره حمیدی منصوره حمیدی
ناشر: شهر آشوب - 24 آذر 1386