خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: دانشگاه تهران - 16 تیر 1401
1300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
بهروز میلانی فر بهروز میلانی فر
ناشر: قومس - 11 فروردین 1400
یحیی سیدمحمدی(گردآورنده) یحیی سیدمحمدی(گردآورنده)
ناشر: روان - 15 شهریور 1401
ریچارد هالجین، سوزان کراس ویتبورن، یحیی سیدمحمدی (مترجم) ریچارد هالجین
ناشر: روان - 18 شهریور 1401
علی اصغر احمدی علی اصغر احمدی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 16 بهمن 1401
تیموتی جی. ترال، میچل جی پرینستاین، مهرداد فیروزبخت (مترجم) تیموتی جی. ترال
ناشر: رشد - 15 بهمن 1401
ناشر: دانشگاه تهران - 4 آبان 1401
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 بهمن 1401
جرالد کوری، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جرالد کوری
ناشر: ارسباران - 22 خرداد 1401