خریداران به همراه کتاب زیر ...
مجید مخدوم فرخنده مجید مخدوم فرخنده
ناشر: دانشگاه تهران - 27 مرداد 1399
900000 ریال 765000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کنت وات، عبدالحسین وهابزاده (مترجم) کنت وات
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1393
محمدرضا اردکانی محمدرضا اردکانی
ناشر: دانشگاه تهران - 12 آبان 1400
مینو دبیری مینو دبیری
ناشر: اتحاد - 1392
جورج تایلر میلر، مجید مخدوم فرخنده (مترجم) جورج تایلر میلر
ناشر: دانشگاه تهران - 20 شهریور 1392
مجید مخدوم فرخنده، علی اصغر درویش صفت، هورفر جعفرزاده، عبدالرضا مخدوم مجید مخدوم فرخنده
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
ادوارد کلر، دانیل بوتکین، عبدالحسین وهاب زاده (مترجم) ادوارد کلر
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - مهر 1394
گریم کالی، آنتونی رونالدانتریکن سینکلایر، منصور مصداقی (مترجم)، عبدالحسین وهاب زاده (ویراستار) گریم کالی
ناشر: آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع) - 1391
یوجین پلزنتس اودوم، محمدجواد میمندی نژاد (مترجم) یوجین پلزنتس اودوم
ناشر: دانشگاه تهران - 14 شهریور 1391
ناصر محرم نژاد ناصر محرم نژاد
ناشر: دی نگار - 5 شهریور 1400