خریداران به همراه کتاب زیر ...
فرانک جان فنر، هادی کیوانفر (مترجم)، ناصر کریمی (مترجم) فرانک جان فنر
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مرداد 1394
3500000 ریال 3150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جواد پوررضا (تدوین)، مهران مهری (تدوین) جواد پوررضا (تدوین)
ناشر: ارکان دانش - مرداد 1394
محمدحسن فتحی، احمد ریاسی، حسین جان محمدی (ویراستار)، میرداریوش شکوری (ویراستار)، حسین بهشتی نژاد (ویراستار) محمدحسن فتحی
ناشر: آییژ - شهریور 1393
دانیل سووان، مارک پرز، ژیل تران، محمدعلی نوروزیان (مترجم)، موسی وطن دوست (مترجم) دانیل سووان
ناشر: نوربخش - تیر 1387
ناشر: آییژ - آبان 1391
جوزف گلن سانگر، کارن دبلیو پست، غلامرضا هاشمی تبار (مترجم)، مهرناز راد (مترجم) جوزف گلن سانگر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آبان 1393
حسن گیلانپور، بیژن رادمهر حسن گیلانپور
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مرداد 1398
مایکل سی اپلبای، جوی ای منچ، بری او هوگس، حسین مروج (مترجم)، نبوند فامیل نمرود (مترجم)، نوئلا دانیل نیا (مترجم)، فرشاد رضوان (ویراستار) مایکل سی اپلبای
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1396
مرادعلی زهری مرادعلی زهری
ناشر: دانشگاه تهران - آذر 1390
دیناگری آلن، سیدمحمد فقیهی (مترجم)، حمیدرضا گندمی ثانی (مترجم) دیناگری آلن
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - تیر 1393