خریداران به همراه کتاب زیر ...
کوین لینچ، منوچهر مزینی (مترجم) کوین لینچ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 4 دی 1400
750000 ریال 712500 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کوین لینچ کوین لینچ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دی 1395
سیدحسین بحرینی سیدحسین بحرینی
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
آن ویستون اسپیرن، سیدحسین بحرینی (مترجم) آن ویستون اسپیرن
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دی 1395
جیمز موریس، راضیه رضازاده (مترجم) جیمز موریس
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 26 بهمن 1398
ماکس وبر ماکس وبر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - خرداد 1394
گوردون کالن گوردون کالن
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مهر 1395
کوین لینچ کوین لینچ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دی 1395
سایمون بل سایمون بل
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مرداد 1394
واتسلاف اوستروفسکی، لادن اعتضادی (مترجم) واتسلاف اوستروفسکی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن 1395