خریداران به همراه کتاب زیر ...
یدالله ثمره، رضا نیلی پور (ویراستار) یدالله ثمره
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی 1392
950000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ابوالحسن نجفی ابوالحسن نجفی
ناشر: نیلوفر - 1399
ویلیام دیلینی اوگریدی، مایکل دابروولسکی ویلیام دیلینی اوگریدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1401
مهری باقری مهری باقری
ناشر: شرکت نشر قطره - شهریور 1402
محمدرضا باطنی محمدرضا باطنی
ناشر: آگه - آذر 1401
پرویز خانلری پرویز خانلری
ناشر: توس - فروردین 1403
کوروش صفوی کوروش صفوی
ناشر: سوره مهر - اردیبهشت 1399
حسن احمدی گیوی، حسن انوری حسن احمدی گیوی
ناشر: فاطمی - مهر 1402
محمدرضا باطنی محمدرضا باطنی
ناشر: آگه - شهریور 1401
محمود بی جن خان، مریم جابر (ویراستار) محمود بی جن خان
ناشر: سمت - شهریور 1402