خریداران به همراه کتاب زیر ...
نسرین دخت خطاط، گلناز رعدی آذرخشی نسرین دخت خطاط
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 9 فروردین 1398
1300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
گیتی دیهیم گیتی دیهیم
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 11 خرداد 1389
Roya Letafati, Mehri Bahrambelguy Roya Letafati
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 آبان 1392
صفورا ترک لادانی صفورا ترک لادانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور 1397
گیتی دیهیم گیتی دیهیم
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی 1395
رویا لطافتی رویا لطافتی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 تیر 1399
ابراهیم شکورزاده ابراهیم شکورزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مرداد 1388
محمدتقی غیاثی محمدتقی غیاثی
ناشر: مروارید - 1391
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 شهریور 1393
محمدتقی غیاثی محمدتقی غیاثی
ناشر: مروارید - 16 آذر 1389