خریداران به همراه کتاب زیر ...
فرانک لوئی شوئل، ابراهیم صدقیانی (مترجم) فرانک لوئی شوئل
ناشر: امیرکبیر - 8 اسفند 1393
1200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
لیدیا بیورنلوند، مهدی حقیقت خواه (مترجم) لیدیا بیورنلوند
ناشر: ققنوس - 2 اردیبهشت 1399
هاوارد زین هاوارد زین
ناشر: کتاب آمه - 3 آذر 1393
بهنام محمدپناه بهنام محمدپناه
ناشر: سبزان - 15 مهر 1392
فیلیس کورزین فیلیس کورزین
ناشر: ققنوس - 8 مهر 1398
چارلز تیلی، بهاءالدین بازرگانی گیلانی (مترجم) چارلز تیلی
ناشر: کویر - 1393
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 23 مهر 1398
جیمز هیگینز، محمود احمدپور داریانی (مترجم) جیمز هیگینز
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 20 آذر 1398
نایجل واربرتون، مسعود علیا (مترجم) نایجل واربرتون
ناشر: ققنوس - 11 آذر 1392
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 27 بهمن 1393