خریداران به همراه کتاب زیر ...
چارلز سیمونز، فریده جمشیدی (مترجم) چارلز سیمونز
ناشر: امیرکبیر - 1382
22000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نورمن وینسنت پیل، افشین ابراهیمی (مترجم) نورمن وینسنت پیل
ناشر: نسل نو اندیش - 1387
وی.جی بترا، پرومود بترا، محمدرضا آل یاسین (مترجم)، مونا آل یاسین (ویراستار) وی.جی بترا
ناشر: هامون - اردیبهشت 1389
محمدرضا آل یاسین محمدرضا آل یاسین
ناشر: هامون - اردیبهشت 1402
هری لورین هری لورین
ناشر: نقش و نگار - آذر 1398
کورت تپرواین، علی اصغر شجاعی (مترجم) کورت تپرواین
ناشر: نقش و نگار - شهریور 1399
چارمیان وینسر، کامبیز ربانی (مترجم) چارمیان وینسر
ناشر: نشر ثالث - آذر 1400
والترآرنولد کافمن، فریدالدین رادمهر (مترجم)، ابوتراب سهراب (مترجم) والترآرنولد کافمن
ناشر: نشر چشمه - شهریور 1401
پل کلمان ژاگو، نیلوفر خوانساری (مترجم) پل کلمان ژاگو
ناشر: ققنوس - تیر 1402