خریداران به همراه کتاب زیر ...
چارلز سیمونز، فریده جمشیدی (مترجم) چارلز سیمونز
ناشر: امیرکبیر - 1382
22000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
پل کلمان ژاگو، ایرج مهربان (مترجم) پل کلمان ژاگو
ناشر: ققنوس - تیر 1402
روبرت توکه، ساعد زمان (مترجم) روبرت توکه
ناشر: ققنوس - آذر 1399
ناشر: نشرهستان - مرداد 1399
پراوین ورما، کامبیز هادی پور (مترجم)، محمدرضا خانزادی (مترجم)، نیما حاجبی (مترجم) پراوین ورما
ناشر: سماء - خرداد 1402
باربارا بارون-تایگر، پاول دی. تایگر، مهدی قراچه داغی (مترجم)، حسین منفرد (مترجم) باربارا بارون-تایگر
ناشر: نقش و نگار - مهر 1402
جورجیا ویت کین، مهدی قراچه داغی (مترجم) جورجیا ویت کین
ناشر: نقش و نگار - بهمن 1388
شاکتی گواین، گیتی خوشدل (مترجم) شاکتی گواین
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 1402
باربارا دی انجلیس، میترا میرشکارسیاهکل (مترجم) باربارا دی انجلیس
ناشر: علم - 1384