خریداران به همراه کتاب زیر ...
آنتونیو نیتو رودریگز، علی وکیلی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، امیررضا درهمی (مترجم)، رها پورپژوهش (مترجم)، وحید مطیعیان (مترجم)، مسعود مکاری (مترجم) آنتونیو نیتو رودریگز
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمد حسن خسروانی، ابراهیم اسماعیلی هریسی(مقدمه) محمد حسن خسروانی
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1401
دکتر حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، دکتر امیرحسین خامنه (مترجم) دکتر حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)
ناشر: آدینه - 1402
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1388
تیموتی تی. بالدوین، ویلیام بامر، رابرت اس. روبین، سیدمهدی الوانی (مترجم)، عباس ابراهیمی (مترجم)، علی جمالی (مترجم) تیموتی تی. بالدوین
ناشر: سمت - آبان 1402
گابریل وینبرگ، جاستین مارس، حمید رضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) گابریل وینبرگ
ناشر: آدینه - 1402
ناشر: آدینه - تیر 1401
مت والاورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) مت والاورت
ناشر: آدینه - اسفند 1399
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399