خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: چالش - بهمن 1400
2550000 ریال 2295000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جسیکا شوارتزر، احسان سپهریان (مترجم) جسیکا شوارتزر
ناشر: چالش - تیر 1400
رابرت سی ماینر، سینا محامی (مترجم)، ابراهیم صالح رامسری (مترجم) رابرت سی ماینر
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - 1402
جفری کندی، موسسه ترجمیک (مترجم) جفری کندی
ناشر: آدینه - 1402
جان هیدن، سید مجید میرصفایی (مترجم) جان هیدن
ناشر: چالش - اسفند 1401
مجید جانفرسا مجید جانفرسا
ناشر: چالش - مهر 1399
برت ان. استینبارگر، دینا دریانی (مترجم)، وحید مطلبی زاده (مترجم) برت ان. استینبارگر
ناشر: چالش - 1402
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1402
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - آذر 1401
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1394