خریداران به همراه کتاب زیر ...
برت ان. استینبارگر، دینا دریانی (مترجم)، وحید مطلبی زاده (مترجم) برت ان. استینبارگر
ناشر: چالش - 27 اردیبهشت 1401
3400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رابرت اسلاتر، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، بهنام پریرخ (مترجم) رابرت اسلاتر
ناشر: آراد کتاب - 29 مهر 1400
جک دی. شواگر، محمدکریم طهماسبی (مترجم)، جواد ثابت نژاد (مترجم)، نفیسه حبیبی (ویراستار) جک دی. شواگر
ناشر: چالش - 10 اسفند 1401
ناشر: دانش پژوهان جوان - 12 مرداد 1401
ناشر: آراد کتاب - 5 خرداد 1400
مارک داگلاس، الهام بابائی (مترجم) مارک داگلاس
ناشر: آراد کتاب - 8 اسفند 1401
رابرت سی ماینر، سینا محامی (مترجم)، ابراهیم صالح رامسری (مترجم) رابرت سی ماینر
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - 25 تیر 1401
نیما آزادی نیما آزادی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 7 مرداد 1401
گالن وودز، ریجانه نظام آبادی (مترجم) گالن وودز
ناشر: کتاب مهربان نشر - 25 مرداد 1399
محمدرضا پورانی محمدرضا پورانی
ناشر: آراد کتاب - 12 تیر 1400