خریداران به همراه کتاب زیر ...
برت ان. استینبارگر، دینا دریانی (مترجم)، وحید مطلبی زاده (مترجم) برت ان. استینبارگر
ناشر: چالش - 16 فروردین 1401
3400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
گری دیتون، ریحانه نظام آبادی (مترجم)، مائده نعمتی (مترجم)، علی محمدی (ویراستار) گری دیتون
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 29 اسفند 1401
کورتیس ام فیت، زینب آذریان (مترجم)، زضا دلیریان (مترجم) کورتیس ام فیت
ناشر: آراد کتاب - 20 شهریور 1401
ناشر: آراد کتاب - 4 بهمن 1400
کیتی لین، بوریس اسکوسبرگ، حسن رضایی (مترجم)، فاطمه شیخی (مترجم) کیتی لین
ناشر: آراد کتاب - 3 دی 1400
مارک داگلاس، احسان سپهریان (مترجم) مارک داگلاس
ناشر: چالش - 28 آذر 1401
علی سعدی علی سعدی
ناشر: آراد کتاب - 4 آذر 1400
نیما آزادی نیما آزادی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 26 دی 1401
نیما آزادی نیما آزادی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 23 اسفند 1401
رابرت روجلوت پرکتر، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم) رابرت روجلوت پرکتر
ناشر: چالش - 6 بهمن 1400