خریداران به همراه کتاب زیر ...
هنری کیسینجر، فرید زکریا، دیوید لی، نیل فرگوسن، مسعود یوسف حصیرچین (مترجم)، محمدرضا مردانیان (ویراستار) هنری کیسینجر
ناشر: علم - بهمن 1400
550000 ریال 495000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
عبدالرضا نواصری عبدالرضا نواصری
ناشر: گام نو - شهریور 1399
ناشر: مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها - اردیبهشت 1384
برتراند راسل، امیر سلطان زاده (مترجم) برتراند راسل
ناشر: علم - آذر 1400
ناشر: کویر - شهریور 1400
اردوان امیراصلانی اردوان امیراصلانی
ناشر: ماهریس - مهر 1399
ناشر: نقد فرهنگ - بهمن 1395
دانیل لزه، واهیک کشیش زاده (مترجم) دانیل لزه
ناشر: مهراندیش - آذر 1399
بن هوبارد، حمید هاشمی کهندانی (مترجم) بن هوبارد
ناشر: کتاب کوله پشتی - شهریور 1399
محسن دوازده امامی محسن دوازده امامی
ناشر: دانش نگار - مهر 1396